پخش تراکت در جنوب تهران2019-01-17T12:15:10+00:00

مناطق تحت پوشش ما در جنوب تهران

پخش تراکت در جنوب تهران : برخی از مناطق مهمی که مجموعه ما در آن ها فعالیت روزانه دارد

خاوران ، پیروزی ، امام حسین ، بازار ، مولوی ، محلاتی ، یافت آباد ، کیانشهر ، شهر ری ، اسلامشهر ، میدان شوش ، مولوی ، منیریه ، میدان محمدی ، آذری ، فلاح ، نواب ، جوادیه ، شهدا ، نیروهوایی ، افسریه و ….

برای سفارش پخش تراکت در جنوب تهران با شماره 09366962520 تماس بگیرید

تماس مستقیم