استخدام

استخدام2018-12-26T10:35:32-01:00

فرم استخدام

برای استخدام بعنوان تراکت پخش کن در شرکت تراکت سون فرم روبرو را پر و ارسال نمایید یا با شماره تماس بگیرید.

نیروهای مورد نیاز مجموعه تراکت سون :

  • تراکت پخش کن درب منازل

  • تراکت پخش کن ثابت

  • تراکت پخش کن خانوم

  • گرافیست

  • مدیر تبلیغات

  • بازرس نیروهای تراکت پخش کن

  • بازاریاب

تماس مستقیم